مکانیزاسیون در باغ های چای شمال کشور

alifakouri مارس 27, 2018

 در ابتدا عملیات کشاورزی توسط انسان بوسیله آبزار آلات چوبی بسیار ساده انجام می گرفت. سپس با پیدایش آهن ؛ از آن برای ساخت انواع خیش ها استفاده شده این سیر تکامل استفاده از وسایل وابزار آلات همچنان ادامه یافت تا اینکه موتور بخار در اواخر قرن 18 توسط جیمز وات اختراع شد . صد سال بعد ،    یعنی اواخر قرن نوزدهم در 

(بیشتر…)