مراسم تقدیر و تشکر از چایکار نمونه کشوری در سال زراعی 1398

alifakouri اخبار

طی مراسمی در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/03 ، در محل صندوق چای کشور با حضور آقای مهندس جهانساز ریاست سازمان چای کشور، آقای مهندس طاهرزاده مدیرعامل صندوق چای ، آقای مهندس امیدی مدیرعامل اتحادیه تعاونی چایکاران کشور و آقای مهندس تقی پور رئیس محترم اداره چای رودسر از آقای مازیار نوا چایکار نمونه کشوری از شهرستان رودسر تقدیر بعمل آمد.

2 دیدگاه

  1. این جلسات ،تقدیروتشکرهادردی ازچایکاران ومعضلات ومشکلات جامعه چای برطرف نمیکند.

  2. یکبار برای برای همیشه مدیران ومسعولان سازمان چای بگویندچایکاران چگونه اعتراضات بحق شان بگوش شمابرسانند؟چکاری میتوان کردکه مسعولان ومدیران ناکارامدونااگاه چای صدای آنان رابشنوند؟هربارمیخواهنداززیربارولنگاری وگندکاری وفسادخودشان وصاحبان کارخانجات چایسازی شانه خالی کنندمیگویندکارخانجات چای سودندارندوهمکاری هم دارندبیچاره چایکاران که قربانی طمع وفسادانها قرارمیگیرنداگرازسازمان آبی گرم میشدبعدازچندسال وعده،تبایغات،مصاحبه های جهانسازحال وروزچایکاران وکارکنان این نبودطرح های ابیاری،زراعی،مکانیزاسیون،ماشین آلات چای متوقف نمیشدونیزامارنویسی،عدم توزین صحیح وخریدبرگ سبزدرکارخانجات بواسطه کارشناسان منطقه ومدیران ادارات ناکارامدونااگاه وفاسدزحمت چایکاران نادیده گرفته میشودنبودمدیریت سالم وکارامدوتوانمنددرسازمان وادارات باعث وضع اسفناک ودرداوری رابوجوداورده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *