برگزاری جلسه باغ و کارخانه ( کشاورزی قراردادی ) در سال زراعی 1400

alifakouri اخبار

در روز دوشنبه مورخ 1400/02/13  جلسه ای در خصوص  نحوه اجرای طرح  باغ و کارخانه (کشاورزی قراردادی )    با حضور جناب آقای مهندس جهانساز ریاست سازمان چای ، مهندس طاهرزاده مدیرعامل صندوق چای کشور، کارشناسان و روسای برخی ادارات، کارخانجات چایسازی طرف قرارداد و ناظرین مستقر در کارخانجات مذکور  در محل پژوهشکده چای کشور منعقد گردید.  

مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور، در ابتدا ضمن خیر مقدم به حاضرین و مدعوین در جلسه،  هدف اصلی از اجرای طرح باغ و کارخانه را کیفی سازی برگ سبز و چای خشک عنوان و بیان داشتند که می بایست ارتباط مستمر بین چایکاران و کارخانجات چایسازی در زمان بهره برداری و همچنین شش ماهه دوم سال و در هنگام  بهزراعی باغ چای وجود داشته و سازمان و صندوق چای تنها نقش نظارت را ایفا نمایند.

ایشان با بیان اینکه این طرح جز اهداف بلند مدت صندوق می باشد،  از برنامه ریزی حدود 10 ساله برای اجرای منظم و دقیق طرح مذکور یاد کردند و ابراز امیدواری نمودند تا اعتماد لازم بین چایکاران و کارخانجات چایسازی بوجود آمده و بیشتر به سمت خصوصی شدن این صنعت و عدم دخالت دولت حرکت نماییم.

در ادامه آقای مهندس جهانساز ریاست سازمان چای کشور نیز مواردی  پیرامون طرح باغ و کارخانه و اجرای دقیق مدیریت مزرعه و نیز اجرای درست زنجیره و حلقه  باغ، کارخانه و بازار بیان نمودند.

در پایان نیز برخی از مدیران کارخانه های چایسازی انتقادات و پیشنهادات خود را  جهت اجرای مناسب طرح مذکور ارائه فرمودند.

روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.