بازدید از باغ چای احیاء شده طرح باغ و کارخانه واقع در بام سبز لاهیجان توسط هیئت مدیره صندوق چای کشور

alifakouri اخبار

رأس ساعت  11  صبح  روز شنبه  مورخ  1401/01/27  ،  با حضور آقای مهندس جهانساز ریاست محترم سازمان چای و رئیس هیئت مدیره صندوق، مدیرعامل محترم، اعضاء محترم هیئت مدیره، مشاور محترم فنی صندوق، مدیر محترم کارخانه چایسازی غزل چای نیک و ناظر محترم سازمان چای بازدید گردید. در این بازدید ناظر کارخانه در خصوص شروع احیاء باغ مذکور توضیحاتی ارائه نموده و شرح مختصری نیز توسط آقای مهندس میرحسینی مقدم مشاور فنی صندوق، ارائه گردید. لازم به ذکر است که ناظر باغ مزبور جزء طرح باغ و کارخانه بوده و مدت 3 سال این طرح همراه برنامه کشاورزی قراردادی در حال اجرا است.

روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.