احیای باغ های چای

alifakouri علمی

  کشت وصنعت چای در کشور قدمتی بالای یکصد ساله دارد بیش از یک قرن طول کشید تا 65 هزار خانوار چایکارگیلان ومازندران با دست توانای خود حدوداً 32 هزار هکتار باغ چای را برای تولید این محصول ارزشمند احداث نموده اند که 60% این باغات در کوهپایه با شیب تند و40% بقیه دردشت قراردارند .

راهکارهای عملی جهت احیای باغ های

چای رها شده

 

 تهیه کنندگان :

مهندس سید عبداله میرحسینی مقدم

مشاور فنی صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای وسازمان چای کشور

مهندس بهروز علی نقی پور

رئیس ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن

 

تابستان 1395

 

 مقدمه :

   کشت وصنعت چای در کشور قدمتی بالای یکصد ساله دارد بیش از یک قرن طول کشید تا 65 هزار خانوار چایکارگیلان ومازندران با دست توانای خود حدوداً 32 هزار هکتار باغ چای را برای تولید این محصول ارزشمند احداث نموده اند که 60% این باغات در کوهپایه با شیب تند و40% بقیه دردشت قراردارند .

از نظر مواد متشکله آلی ، برگ سبز چای ایران از بهترین نوع برگ سبز چای دنیا می باشد . تولید وتوزیع آن احتیاج به مدیریت وتخصص دارد . 80% کشاورزان چایکار دارای مساحتی کمتر از یک هکتارمی باشند بالغ بر یک صدوپنجاه کارخانه چایسازی برای تبدیل برگ سبز چای در طول دوره بهره برداری از اردیبهشت تا پایان مهر ماه به طور شبانه روز مشغول تولید چای خشک می باشند برای هر تن برگ سبز چای رقمی معادل 000ر000ر150 ریال سرمایه گذاری نیاز است وحدوداً دویست میلیارد تومان سرمایه گذاری هم در بخش صنعت انجام داده شده است . در سالهای نه چندان دور در بخش اشتغال در طول دوره بهره برداری به طور متوسط 20 هزار کارگر در باغات چای مشغول عملیات زراعی وجمع آوری برگ سبز و5 هزار کارگر در کارخانجات چایسازی به طور مستقیم مشغول به کار بودند.

بیش از 60% اقتصاد شهرهای لاهیجان ، لنگرود ، رودسر ، رامسر ، تنکابن ، صومعه سرا و80% اقتصاد شهرهای سیاهکل ، املش ، رحیم آباد ، واجارگاه بستگی به تولید مستقیم چای دارد ، حدود 90% چایکاران شمال تک محصولی وهیچ گونه ممری برای امرار معاش به جز چای ندارند.

مصرف چای کشور درسال یکصدوده هزار تن می باسد که کل تولید کشور فعلاً حدود 20 هزار تن میباشد و 80% بقیه نیاز کشور بایستی با خروج ارز از خارج تامین گردد.

یکی از عوامل مهم در کاهش تولید چای در 15 سال اخیر رهاسازی باغ های چای و تغییر کاربری آنها بوده است که بدنبال آن کاهش 70% تولید چای خشک را به همراه داشته است. قبل طرح اصلاح ساختار چای وانحلال سازمان چای کشور زیر سطح کشت باغ های چای حدود 32 هزار هکتار بوده که متاسفانه به علت بی توجهی ومقرون به صرفه نبودن تولید برگ سبز چای نسبت به سایرمحصولات کشاورزی حدود 12 هزار هکتار آن از چرخه تولید خارج شده است ( 4 هزار هکتار تغییر کاربری و 8 هزار هکتار رها سازی شده ) یکی از راه های افزایش تولید علاوه بر انجام عملیات به زراعی در باغهای چای موجود احیای باغ های چای رها شده باشد که در این نشریه سعی شده است راهکارهای عملی آن ارائه طریق گردد.

 توصیه های لازم جهت احیای باغهای چای رها شده :

الف  مواردی که باید قبل از شروع عملیات مد نظر قرار گیرد :

1- قبل از هر چیز از آسیب ندیدن حداقل 50% از بوته های موجود در باغ اطمینان حاصل شود .

2- ابزار واقدامات باتوجه به موقعیت باع ووضعیت بوته ها انجام پذیرد .

3- زمان شروع عملیات احیای باغ حتماً از آذر ماه شروع گردد.

4- نسبت به تهیه ابزار ونیروی انسانی ماهر وکافی قبل از آذر ماه اقدام شود .

ب  نحوه اجرای احیای باغهای رها سازی شده :

1- با موتورهای هرس یکنفره نسبت به کاهش ارتفاع بوته ها ودرختچه های رشد کرده در باغ اقدام شود .

2- بقایای قطع شده از باغ جمع آوری وخارج گردد.

3- باتوجه به فاصله کشت بوته های چای راهروهای مابین ردیف های چایکاری بازگردد. ( 2 ردیف درمیان )

4- نسبت به کف بر تمام باغ وریشه کنی درختچه های هرز در ابتدای دی ماه اقدام شود .

5- بمنظور کاهش هزینه وسرعت انجام کار از موتورهای ساقه برهرس چای استفاده شود .

6- درصورتی که باغ فاقد سیستم آبیاری باشد ودرصورت مناسب بودن اسکلت بوته های چای ازارتفاع بالاتری کف بر یا حتی کمربر گردد.

7- زمانبندی عملیات کف بر به نحوی باشد که قبل از اسفند ماه پایان پذیرد .

8- بقایای هرس وبقایای درختچه های هرز نیز از باغ خارج گردد.

9- نسبت به شخم قطعات کف بر با بیل که حداقل 15 سانت از خاک شخم زده شود.

10- در هنگام شخم باغ دقت گردد ریشه علفهای هرز وریشه درختچه های قطع شده حتماً از خاک وزمین خارج گردند.

11- برای کنترل بهتر علفهای هرز واحتمالاً درختچه های باقی مانده از ابتدای فصل رشد دربهار به محض سبز شدن علفهای هرز ودرختچه های مزاحم وقبل از سبز شدن پا جوش های بوته های چای از علف کش گلای فوزیت ( رانداپ ) با غلظت 5 درهزار استفاده گردد ودقت شود علف کش روی بوته های چای               پاشیده نشود.

12- نسبت به وجین وعملیات خاک ورزی ( بلوزنی ) در طول دوره رشد خصوصاً سال اول دقت وتوجه         زیادی شود.

ج  برآورد تقریبی هزینه های مورد نیاز در یک هکتار                     مبلغ به تومان در یک هکتار

1- کاهش ارتفاع بوته های کف بر شده                                                    4/000/000  

2- جمع آوری بقایا وخارج کردن آن                                                           1/000/000

3- خرید ، حمل وپخش کود دامی  گاوی پوسیده                                     500/000

4- شخم زدن با بیل تمام باغ                                                                  2/000/000

5- عملیات داشت در سال اول ( وجین ، علف کش ، خاک ورزی و… )         3/000/000

جمع کل :                                                                                           10/500/000 تومان 

 

تصاویری گویا از باغ های چای رها شده وبازسازی شده ( احیاء )

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *