آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

alifakouri اخبار

به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور در ساعات 10 و 11 صبح روز سه شنبه  مورخ 1401/08/24  در محل سازمان چای کشور واقع در لاهیجان خيابان ملت برگزار مي گردد.

بدينوسيله از نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد با دردست داشتن معرفينامه از تشكل/اتحادیه/تعاونی خود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.

الف – دستورات جلسه مجمع عمومی عادی راس ساعت 10 صبح:

  1. ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی صندوق در خصوص عملکرد شرکت
  2. بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به 1401/09/30
  3. بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/09/30
  4. بررسی و تصویب انجام امورات خدماتی حمایتی شامل اخذ کارگزاری بیمه باغات چای، نمایندگی توزیع کود شیمیایی و مجوز تامین نیروی موقت ( نظار چای )
  5. پرداخت تسهیلات بیش از 3 برابر سرمایه به سهامداران از محل منابع داخلی با تصویب هیئت مدیره

ب – دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 11 صبح :

  1. قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
  2. بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت

ضمناً گزارش اصلاحیه بودجه سال 1401-1400 و بودجه پیشنهادی سال 1401/1402 جهت ارائه به سهامداران محترم، در دفتر صندوق چای آماده می باشد.

هيئت مديره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *