آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه و مجامع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

alifakouri اخبار

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه و مجامع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (سهامي خاص) ثبت شده به شماره: 2067 و شناسه ملی 14005019436

به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي و مجامع عمومی فوق العاده شركت مذكور بترتیب در ساعات 10و11صبح روز شنبه مورخ 1396/12/12 درمحل سازمان چای کشور واقع در لاهیجان خيابان ملت برگزار مي گردد.

بدينوسيله از نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد با دردست داشتن معرفينامه از تشكل/اتحادیه/تعاونی خود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.

دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1)       ارائه گزارش هيئت  مديره، بازرسین قانونی و حسابرس شركت درخصوص عملكرد  شركت منتهی به 96/6/31و منتهی به 96/9/30

2)       بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی به 96/6/31و منتهی به 96/9/30

3)       بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت

4)       بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت

5)       بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس

6)       انتخاب بازرسین قانونی شرکت

7)       انتخاب حسابرس

8)       تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت

9)       اتخاذ تصمیم درخصوص تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص 20% از منابع به توسعه صادرات محصولات کشاورزی

10)    تعیین حق حضور جلسه اعضاء هیات مدیره

11)    تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود سالیانه

12)    خرید زمین سازمان چای واقع در بازکیاگوراب

13)    قرارداد عاملیت با اتحادیه غنچه های طلائی شمال در خصوص بیمه فراگیر و سایر خدمات طبق الگوی خدمت صندوق چای

دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

بررسی و تصویب نقل وانتقال سهام

دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-      قرائت گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني شركت در خصوص افزايش سرمايه

2-      بررسي و تصويب افزايش سرمايه و عضو گیری

ضمناً گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده ميباشد.

 هيئت مديره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *