آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور ( سهامي خاص ) ثبت شده به شماره: 2067 و شناسه ملی 14005019436

alifakouri اخبار

به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  شركت مذكور در ساعت 10  صبح  روز  چهارشنبه  مورخ 1399/04/11  در محل سازمان چای کشور واقع در لاهیجان خيابان ملت برگزار مي گردد.

بدينوسيله از نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد با دردست داشتن معرفينامه از تشكل/ اتحادیه/ تعاونی خود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.

دستورات جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده  :

  1. ارائه گزارش هيئت  مديره، بازرسین قانونی و حسابرس شركت درخصوص عملكرد  شركت منتهی به 1398/09/30
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/09/30
  3. بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
  4. بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
  5. بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
  6. تعیین حق حضور جلسه اعضاء هیات مدیره
  7. انتخاب بازرسین قانونی شرکت
  8. انتخاب حسابرس
  9. تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت

ضمناً گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده مي باشد.

هيئت مديره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *