آگهي دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

alifakouri دسامبر 30, 2018

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره: 2067 و شناسه ملی 14005019436

به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور به ترتیب  در ساعت10و 11روز سه شنبه مورخه  97/10/18  در محل سازمان چای کشور، واقع در شهرستان لاهیجان – خيابان ملت برگزار مي گردد.

بدينوسيله از نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد با در دست داشتن معرفی نامه از تشكل/اتحادیه/تعاونی خود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانند.

الف- دستور جلسه مجمع عمومی عادی

1- ارائه گزارش هیات مدیره درخصوص عملکرد شرکت

2- بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به  97/9/30

3-بررسی وتصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان 98/9/30

4- بررسی و تصویب ارائه خدمات با روش کشاورزی قراردادی در راستای تحقق زنجیره ارزش چای کشور

5-  درخصوص خرید  2 دستگاه وسیله نقلیه سواری

6- کمک های مالی مقطعی و موقت به سازمان چای کشور در خصوص پرداختی بهاء برگ سبز چای

7-  طرح بیمه فراگیر باغات چای با عاملیت اتحادیه تعاونی چایکاران یا بطور مستقیم با بیمه خدمات کشاورزی

ب-دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1- ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه

2- بررسی و تصویب  افزايش سرمايه

ضمناً گزارش اصلاحیه بودجه پیشنهادی سال آینده جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

هيئت مديره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

” اطلاعیه “

alifakouri آوریل 24, 2018

چایکاران گرامی :

   بمنظور حفظ کیفیت برگ های چای برداشت شده وتولید چای خشک کیفی، مقدار وزن برگ سبز موجود در هر زنبیل حداکثر 50 کیلوگرم می باشد .

نمایندگان سازمان چای در هنگام توزین برگ سبز، ملزم به رعایت امر فوق می باشند .

  

                                                    روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

چایکاران فاقد اطلاعات شخصی و حساب بانک کشاورزی

alifakouri آوریل 15, 2018

احتراماً به اطلاع چایکاران محترم می رساند:

با توجه به بیمه نمودن فراگیر باغات چای توسط صندوق چای، و نیاز به اطلاعات کامل شخصی و  شماره حساب بانک کشاورزی، لیست پیوست (3730 نفر) از چایکاران محترم فاقد اطلاعات  مذکور می باشند. خواهشمند است به منظور تسریع در کار بیمه و عدم ایجاد وقفه در اسرع وقت، به ادارات چای شهرستانها، شعبات مختلف بیمه گذار در استان های گیلان و مازندران و یا  صندوق چای مراجعه  فرمایند.

روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

چایکاران فاقد شماره حساب کشاورزی

alifakouri مارس 27, 2018

” اطلاعیه “

احتراماً به اطلاع چایکاران محترم  می رساند:

با توجه به بیمه نمودن فراگیر باغات چای، و نیاز به شماره حساب بانک کشاورزی، خواهشمند است چایکاران فاقد شماره حساب، به منظور تسریع در کار بیمه و عدم ایجاد وقفه در اسرع وقت، اقدام به افتتاح حساب نزد بانک کشاورزی نموده  و جهت اقدامات بعدی به  شعبات مختلف بیمه گذار در استان های گیلان و مازندران مراجعه  فرمایند.

روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور