معرفی کمیته فنی صندوق چای

alifakouri اخبار

پس از تشکیل صندوق چای وتشکیل هسته های اولیه ( امور قنی ، مالی وحقوقی ) در قدم اول بنا به صلاحدید در حوزه فنی صندوق چای دو کمیته ، یکی کمیته فنی باغ ودیگری کمیته فنی صنعت ( کارخانه ) با حضور افراد صاحب نظر چای تشکیل گردید که در این کمیته ها بنا به ضرورت طرح های پیشنهادی ویا قابل اجراء در بخش باغ و کارخانه مورد بحث کارشناسی قرار می گرفت که

 

 

تهیه وتنظیم :حوزه فنی صندوق چای

زمستان 1395

 

مقدمه :

پس از تشکیل صندوق چای وتشکیل هسته های اولیه ( امور قنی ، مالی وحقوقی ) در قدم اول بنا به صلاحدید در حوزه فنی صندوق چای دو کمیته ، یکی کمیته فنی باغ ودیگری کمیته فنی صنعت ( کارخانه ) با حضور افراد صاحب نظر چای تشکیل گردید که در این کمیته ها بنا به ضرورت طرح های پیشنهادی ویا قابل اجراء در بخش باغ و کارخانه مورد بحث کارشناسی قرار می گرفت که پس از مدتی بنا به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق چای این دو کمیته یعنی کمیته های باغ وکارخانه درهم ادغام وکمیته جدیدی به نام کمیته فنی صندوق چای تشکیل گردید که این کمیته جدید امور بازار را شامل شد وبه نوعی اتاق فکر چای تشکیل گردید زیرا نمایندگان تام الاختیار سازمان چای ، پژوهشکده چای در این کمیته عضو میباشند طی سال های 95-94 بالغ بر 30 جلسه تشکیل وموارد ذیل مورد بررسی وتجزیه وتحلیل کارشناسی قرار گرفته است که تعدادی از آنها در آینده نزدیک اجرائی خواهد شد . قبل از اینکه طرح های مطرح شده در کمیته واهداف آن معرفی شوند نخست به سوابق مدیریتی وکارشناسی اعضای کمیته فنی صندوق چای می پردازیم .

 

سوابق مدیریتی اعضای کمیته فنی صندوق چای

1- آقای مهندس محمدرضا طاهرزاده مدیرعامل صندوق ( بازنشسته جهاد کشاورزی )

سوابق مدیریتی : رئیس جهاد شهرستان رودسر ، رئیس جهاد کشاورزی رودسر ، رئیس اداره ترویج استان ، معاون تات سازمان کشاورزی گیلان ، مدیر کل چای شمال ، مدیر کل تعاون روستائی گیلان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ، عضو هیئت مدیره شرکت ابریشم

2- آقای مهندس سید عبدالله میرحسینی مقدم :

مسئول کشاورزی خدمات تولیدی و عمرانی استانداری گیلان ، محقق بررسی آفات آزمایشگاه رفسنجان ، معاون بخش آفات گیلان ، معاون بخش گیاهپزشکی موسسه برنج ، مسئول امور هماهنگی تحقیقات کشاورزی گیلان ، معاون فنی وپژوهشی سازمان چای ، سرپرست مرکز آموزش عالی چای ، مدیر کل خدمات پژوهشی چای ،سرپرست مرکز تحقیقات چای ، سرپرست ایستگاه تحقیقات گل وگیاهان زینتی لاهیجان مجری طرح به زراعی سازمان چای ومشاور فنی سازمان چای وصندوق چای کشور بازنشسته تحقیقات کشاورزی گیلان

 3- آقای مهندس گودرزخردادپور :

سوابق مدیریتی : رئیس ایستگاه چای فشالم ، رئیس اداره چای شهرستان رشت ، معاون فنی سازمان چای ودرحال حاضر معاون بازاریابی وتنظیم بازار چای کشور ( شاغل در سازمان چای )

4- آقای مهندس خیراله امیری :

شاغل در سازمان چای کشور ، سوابق رئیس کارخانه دولتی چایسازی کومله ، رئیس اداره توسعه باغ های چای ودر حال حاضر معاون بهبود تولیدات سازمان چای .

5- آقای صادق حسنی :

نائب رئیس صندوق چای ، دبیر سندیکای کارخانجات چایسازی ، مدیر چای جم

6- آقای مهندس علیپور :

عضو هیئت مدیره ، مدیر امور پشتیبانی دام استان ، معاون جهاد کشاورزی کردستان ، مدیرعامل شرکت پگاه گیلان ، ( بازنشسته جهاد کشاورزی )

7- آقای مهندس خدیوری :

عضو هیئت مدیره صندوق چای ، فوق لیسانس میکانیک ، باغ دار

8- آقای مهندس علی نقی پور :

نماینده پژوهشکده چای ، محقق چای ، رئیس ایستگاه تحقیقات چای فشالم درحال حاضر شاغل در پژوهشکده چای

9- آقای مهندس شکرگزار :

نماینده پژوهشکده چای ، محقق چای وشاغل در پژوهشکده چای

10- آقای مهندس صلواتیان :

محقق ونماینده پژوهشکده چای وشاغل در پژوهشکده

مهمترین عناوین ( طرح ها ) مطرح شده در کمیته فنی

ونتایج حاصله بشرح زیر میباشد :

1- طرح بهسازی ونوسازی باغ های چای شمال کشور :

در این طرح هشت پروژه تعریف شده است که این پروژه ها عبارتند از :

1- پروژه هرس

2- پروژه تغذیه

3- پروژه آبیاری

4- پروژه گیاهپزشکی با تاکید بر مبارزه با نماتد چای

5- پروژه مکانیزاسیون

6- پروژه خاک دهی باغ های چای

7- پروژه زهکشی

8- پروژه ناوگان حمل ونقل ( احداث جاده های قابل دسترسی )

در یک هکتار جمعاً مبلغ 000ر000ر405 ریال برآورد هزینه گردیده است مقرر گردید 30% آن توسط باغدار وبقیه بصورت وام قرض الحسنه ازطریق صندوق چای با بازپرداخت حداقل دوساله این امر              عملیاتی گردد.

2- طرح باغ وکارخانه

مقرر گردید درسال آتی ( سال 96 ) بصورت پایلوت ( آزمایشی ) در 10  شهر وبرای هر شهرستان یک کارخانه پیشرو وخوشنام عملیاتی گردد وبرای هر کارخانه باتوجه به ظرفیت اسمی آن بین 100-70 هکتار باغ منظور گردد با حمایت صندوق چای خرید نقدی در این طرح اجرائی شود . که نیاز به حمایت همه جانبه کارشناسی ازطرف سازمان چای کشور میباشد در صورتی که در پایان سال زراعی 96 اگر خروجی این طرح مثبت تشخیص داده شد در سطح وسیع تر در سالهای بعد عملیاتی شود .

3- طرح هرس باغ

این طرح بایستی با انجام عملیات هرس ( کف بر ، کمربر و سرهرس ) هرساله به نسبت 20% کف هرس ، 20% کمربر و60% سرهرس ( هرس ملایم ) صورت گیرد. که هرس کف یک سیکل هفت ساله است که خوشبختانه در حال حاضر عملیات هرس با عاملیت صندوق چای کف برای هر هکتار 6 میلیون تومان وکمربر هر هکتار 3 میلیون تومان وام بدون بهره با دوسال تنفس وبازپرداخت ازسال سوم در حال  اجراء میباشد .

 4-طرح استفاده بهینه تغذیه در باغ های چای

این طرح پس از تعیین پهنه بندی تغذیه که از طریق پژوهشکده چای در حال اجراء میباشد بایستی در  باغ های چای اجرایی شود چون متاسفانه در حال حاضر حدود 50% از باغ های چای شمال کشور ترش واسیدی بوده وPH آن کمتر از 5/4 میباشد. که با اجرای طرح بهینه تغذیه در باغ های چای واستفاده درست از کودهای شیمیائی خصوصاً پتاس و دولومیت میتوان با مدیریت درست جلو خسارت نماتد زخم ریشه چای که یک سوم از باغ ها آلوده میباشند جلوگیری بعمل آورد .

5- طرح آبیاری وزهکشی در باغ های چای

در سالهای نه چندان دور حدود 5500 هکتار از باغ های چای شمال کشور تحت پوشش آبیاری تحت فشار ( بارانی ) بوده است که متاسفانه به علت کم توجهی به چای در حال حاضر فقط حدود 300 هکتار ما آبیاری داریم در این طرح که قرار است با حمایت مالی صندوق چای وامکانات فنی پژوهشکده وسازمان چای نخست چاه های مخروبه مورد بازبینی قرار گیرد و آبیاری جدید تحت عنوان آبیاری قطره ای جایگزین آبیاری بارانی شود .

6- طرح مکانیزاسیون ( کاربرد ماشین های هرس ، برگ چین وخاک ده در باغ ها )

در حال حاضر بالای 80% از چایکاران شمال کشور سن آنان حدود 60 سال میباشد وجوانان هم رغبتی به امر داشت وبرداشت چای ندارند. وداشت وبرداشت چای بصورت سنتی ( دست چین وقیچی چین ) صورت می گیرد و مقرون به صرفه نمی باشد یکی از این راه های برون رفت دراین خصوص بردن ماشین در باغ ها میباشد . برابر جلسات متعددی که در کمیته های فنی صندوق صورت گرفت مقرر گردید چایکاران در ابتدای امر بالای 2 هکتار باغ چای دارند این امر عملیاتی گردد. ضمناً اجرای مکانیزاسیون در طرح باغ وکارخانه از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد که به چایکاران تشکل باغ وکارخانه وام بدون بهره یا کم بهره با بازپرداخت دراز مدت صورت گیرد. که خوشبختانه در سال 95 با عاملیت صندوق چای با تامین اعتبار برای پانصد دستگاه اجرائی می شود .

7- طرح امور مربوط به بازنگری روی قدرالسهم کارخانجات :

براساس دیدگاه کارشناسی قدرالسهم کارخانجات چایسازی بصورت ذیل تصمیم گیری شد :

1- ظرفیت هماهنگ کارخانجات چایسازی                                             با امتیاز 25%

2- بازبودن کارخانجات درطول بهره برداری                                             با امتیاز 20%

3- وزن برگ سبز تحویلی متناسب با ظرفیت کارخانه در طول بهره برداری       با امتیاز 12%

4- کیفیت برگ سبز تحویلی (1و 2 )                                                   با امتیاز 20%

5- کیفیت چای خشک استحصالی                                                       با امتیاز 15%

6- پروانه بسته بندی ، استاندارد و ….                                                    با امتیاز 8%

جمع کل                                                                                       =   = 100%

 

8- طرح مربوط به بازار ( بسته بندها ، بنکداران وتجار و…… )

– در جلسات کارشناسی متعدد موارد ذیل درخصوص بازار مورد تائید اعضاء قرار گرفت :

– تجار ( بازرگانان چای ) : به اشخاص حقیقی وحقوقی اطلاق می گردد که اقدام به صادرات وواردات چای   می نمایند ، آندسته از افرادی که صرفاً درتجارت چای خارجی فعالیت می نمایند نمی توانند به عضویت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور درآیند .

تبصره 1: درصد تخصیص اعتبار این حوزه 1 درصد از 5 درصد قدرسهم بازار می باشد .

– بنکداران : به آندسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که رابط میان وارد کننده با تولید کننده   وخرده فروش می باشد .

تبصره 1 : بنکدارهایی که صرفاً در تجارت چای خارجی فعالیت دارند نمی توانند به عضویت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور درآیند .

تبصره 2 : درصد تخصیص اعتبار این حوزه 1/5 درصد از 5 درصد قدرسهم بازار می باشد

– واحدهای بسته بندی فعال : به افراد واحدهای حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که دارای استاندارد ، پروانه اشتغال باشند .

* دارای پروانه از وزارت صنایع

* دارای برند ثبت شده

* دارای پروانه ساخت از دانشگاه علوم پزشکی

* دارای بودن پروانه استاندارد

* واحد بسته بندی مستقل وفعال باشد

تبصره 1: واحدهای بسته بندی که صرفاً در توزیع چای خارجی فعالیت می نمایند واجد شرایط عضویت در  صندوق حمایت از توسعه صنعت چای نمی باشند .

تبصره 2 : درصد تخصیص اعتبار این واحدهای بسته بندی بدلیل نقش موثر آنها در توزیع چای داخل 2/5 درصد از 5 درصد قدرسهم بازاربرای آنها تعیین می گردد.

 

  تهیه وتنظیم :مهندس سید عبداله میرحسینی مقدم

               مشاور فنی سازمان و صندوق چای ودبیرکمیته های صندوق چای  

زمستان 1395

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *