تماس با ما

alifakouri اخبار

تماس از طریق تلفن

تلفن: ۴۲۳۴۸۵۱۴ (۰۱۳) مدیر عامل

۴۲۳۴۸۶۱۹ مدیر اداری

۴۲۳۴۸۶۲۰ مدیر مالی

۴۲۳۴۸۵۱۵ مشاور فنی

۴۲۳۴۵۸۲۳ فکس

 

تماس از طریق ایمیل

پست الکترونیکی: irantea.sandogh[at]gmail.com

 

تماس از طریق مکاتبه یا حضوری

آدرس: لاهيجان: خيابان ملت، روبروی سازمان چای کشور، صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور، کد پستی ۴۳۱۱۱-۴۴۱۹۷