بازدید از باغ چای الگویی ۱۱ هکتاری زیده‌ شهرستان فومن

alifakouri اخبار

در تاریخ 1400/06/21   جناب آقای مهندس سید عبداله میر حسینی مقدم مشاور فنی صندوق به همراه آقایان مهندس میر راشد مدیر کارخانه و مهندس علی نقی پور کارشناس معین باغ و کارخانه در راستای اقدامات انجام یافته در خصوص باغ 11 هکتاری کارخانه چایسازی فومنات از باغ مذکور بازدید نمودند:

  1. این باغ ، دومین باغ منطقه فومنات میباشد که با نظارت مالی _  فنی صندوق چای ، سازمان چای و پژوهشکده طی سه سال اخیر (1400-1397) عملیاتی گردیده است ( باغ اول در روستای سسطلان فومن – باغ پور غفار به مدیریت سرکار خانم مجیدیان )
  2. باغ زیده به مساحت 11 هکتار ( کاملاً رها شده ) در اسفند ماه سال 1398 توسط مدیر عامل فومن شیمی جناب آقای مهندس موسوی با مدیریت آقای مهندس میر راشد از آقای چینی چیان ( نوه دختری حاج آقا ماسالی ) خریداری گردید.
  3. در سال 98 با توجه رها شدن باغ در سنوات قبل و آسیب جدی خشکسالی ، نیاز به عملیات بهزراعی زیر بنائی و ساختاری بود ، که با هماهنگی و نظارت کارشناس معین با غ و کارخانه  ( آقای مهندس علی نقی پور ) کل 11 هکتار هرس کف بر صورت گرفت ، بقایای هرس جمع آوری و به خارج از باغ انتقال داده شد .
  4. در بهار سال 99 کل باغ شخم ، قطعه بندی و احداث جاده ارتباطی در باغ برای سهولت عملیات بهزراعی صورت گرفت .
  5. نصب سیستم آبیاری با استفاده از تجربیات موجود و تجهیزات بروز بصور ت آبیاری بارانی ثابت با آبپاش های متحرک ، انتخاب نوع آبپاش و نازل های مربوطه که امکان پودر کردن آب را دارا باشد، صورت گرفت.
  6. عملیات ناخن زنی در ارتفاع مناسب بوته های چای کف بر شده در تابستان سال 99 و آماده نمودن باغ چای برای برداشت مکانیزه
  7. ایجاد حوضچه ذخیره آب برای محلول پاشی باغ چای در سال 99
  8. ردیف سازی بوته های چای بصورت تخت که حتی امکان کاربرد کمباین در باغ را فراهم نموده است.
  9. خرید کامیون کوچک یخچال دار به همراه سبد های پلاستیکی به ظرفیت هر کدام 20 کیلو جهت حمل و نقل برگ سبز با شرایط استاندارد بین المللی از باغ به کارخانه که در نوع خودش در کشور ما بی نظیر است .

10-در سال بهره برداری 1400  (از اردیبهشت لغایت 1400/06/21 ) تا کنون بالغ بر 100 تن برگ سبز استاندارد ( یک غنچه – دوبرگ و یا یک غنچه – سه برگ ) برداشت گردید.

روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *