افتتاح اولین شرکت توسعه مکانیزاسیون چای در ایران – فومن

alifakouri اخبار

با همکاری مشترک  سازمان چای و صندوق چای کشور اولین شرکت مکانیزاسیون چای با کسب مجوزهای قانونی تحت عنوان «شرکت پیشگامان توسعه مکانیزاسیون گیل یار»و مشارکت گروهی از جوانان آشنا در حوزه تو لید و فرآوری چای در تاریخ 1398/08/01   با حضور آقایان مهندس جهانساز رئیس سازمان چای، مهندس طاهرزاده مدیرعامل صندوق چای،  مهندس میرحسینی مقدم مشاور فنی صندوق چای ، معاون فنی سازمان چای، رئیس اداره چای  شهرستان فومن و مهندس علی نقی پور رئیس ایستگاه تحقیقات فشالم  به همراهی تعدادی از چایکاران پیشرو منطقه در روستای سسطلان فومن افتتاح گردید. از اهداف این شرکت انجام عملیات بهزراعی (انواع هرس، تغذیه، آبیاری و …) ، اجاره، احیاء و بازسازی باغ های چای رها شده و نگهداری باغ های مذبور بر اساس اصول فنی در چارچوب قوانین تعریف شده می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *