آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده

alifakouri اخبار

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و  مجمع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور
(سهامی خاص)  ثبت شده به شماره: 2067 
و شناسه ملی 14005019436

به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجمع عموميعادي و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور به ترتیب در ساعات 10 و11 صبح روز چهارشنبه مورخ   96/06/15 در محل نماز خانه سازمان چای کشور – واقع در شهرستان لاهیجان – خیابان ملت –  برگزار  می گردد.

بدينوسيله از کلیه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت بعمل مي آيد تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت  مقرر در محل مذکور حضور حضور بهم رسانند.

الف:دستورات جلسه  مجمع عمومی عادی:

 

1) استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت

2) بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال 1396

3) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال 1397

4) اصلاح ماده32آئین نامه رفاهی کارکنان در فصل 8

5) حذف بند 12 ماده 1 شرایط عمومی اختصاصی مدیرعامل و مسئول مالی

6) حذف بند 3 ماده2-2 شرایط  مسئول نمایندگی، آئین نامه ایجاد نمایندگی صندوق در شهرستانها

7) اصلاح ماده 1 فصل اول در تعاریف کلی مبنی بر ایجاد نمایندگی در روستاهها

8) اصلاح ماده 4-7-13 آئین نامه نقل و انتقال سهام

 

ضمناً گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده ميباشد.

ب : دستورات جلسه مجمع  عمومی فوق العاده : 

1)      اصلاح ماده 10 اساسنامه

2)      اصلاح تبصره ماده 8 در فصل 4 سایر مقررات اساسنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *